VISIE

We geloven dat veranderingen nooit losstaan van de omgeving waarin je werkt en leeft. Iedereen maakt deel uit van het geheel.
Dat betekent dat in onze optiek een gedragsverandering of ontwikkeling alleen op een duurzame manier gerealiseerd kan worden, wanneer je je bewust bent welk deel van het geheel jij bent. Mensen spelen dan niet volgens de regels van het ‘spel’, maar voelen zich verantwoordelijk voor het spel.
Tevens laten we zien wat onder en boven water gebeurt.  Wij werken transparant en integer met het management en het team om de vinger wel op de zere plekken te kunnen leggen.

ONZE WERKWIJZE

LaWaaij begeleidt, activeert en versnelt de verandering. We zijn experts in het ontwikkelen van de juiste interventies passend bij de veranderopgave. En door de interne veranderaars te ondersteunen, zorgen we er samen voor dat de medewerkers in beweging komen en dat zij zich ervoor verantwoordelijk voelen.
We werken nauw samen met de organisatie en de interne veranderaar(s), waardoor het succes gecreëerd wordt. Een gezamenlijk proces dat begint met de mensen waarvoor we ontwerpen en eindigt met de mensen die met hun daden tonen hoe ze de verandering waarmaken (individueel, als team en in de cultuur).

Doen wat werkt en benutten wat er is. Dat is ons motto.
Het Doen is de schakel tussen het plan en de resultaten!

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring en een diversiteit aan kennis, werken we conform een heldere structuur om de verandering succesvol te laten verlopen.
De focus is daarbij gericht op de bewustwording en het gedrag van alle betrokkenen.

We gebruiken hiervoor ons ABCD; de vier invalshoeken Agile & Agility, Brein & Beeld, Change Canvas en Doen & Daadkracht.

AGILE & AGILITY

LaWaaij werkt volgens de Agile filosofie. Agility is volledig gericht op gedrag en het leveren van waarde vanuit je rol in de organisatie voor een toekomstige plek in de veranderende wereld. Door deze benadering zien we  verandering als constante en is het noodzakelijk om een lerende organisatie te creëren, als garantie voor de toekomst. Toekomstbestendige medewerkers maken bewuste keuzes en pakken hun verantwoordelijkheid in veranderende omgeving. Daarbij werken we vanuit een growth-mindset: leren, waarde leveren en veranderen kan altijd!

BREIN & BEELD

LaWaaij ziet het brein als ons veranderorgaan. Het is een orgaan dat continu nieuwe verbindingen kan maken, en  het ontwikkelt zich door te gebruiken. Bij het leren van nieuwe dingen worden verbindingen in ons brein sterker. Het brein kan dan zelfs zwaarder worden in gewicht ! We veranderen gedrag door onder anderen deze kennis toe te passen.  Uit onderzoek is al heel lang bewezen dat we visueel sterk beïnvloed worden als mensen. Wij gebruiken dit gegeven in verandertrajecten en krijgen daardoor sneller resultaat. We werken veel met beeld en beeld-vormers. Ook omdat in we in een digitaal tijdperk leven zijn deze tools heel toegankelijk. Juiste beeldvorming en bewustwording is het resultaat.

CHANGE CANVAS

Met de Change Canvas® breng LaWaaij meetbaar en objectief in kaart waar bij jullie verandering de aandacht en energie heen gaat en heen zou moeten gaan.
Daarbij maken we onderscheid tussen harde en zachte factoren. Deze werkwijze maakt de samenhang duidelijk tussen alle verschillende belangen en veranderkrachten. Met de Change Canvas leer je aandacht te geven aan de harde en zachte kant van de verandering. Zo ontrafelen we snel waar het onbenutte veranderpotentieel ligt, vandaaruit worden de eerste concrete oplossingen meteen zichtbaar.
Nieuwsgierig?  Kom met een op te lossen urgent probleem en we werken in een twee uur durende gratis kennismakingssessie meteen met elkaar aan tastbare antwoorden. Zo maken we kennis. 

DOEN & DAADKRACHT

LaWaaij stelt het doen en ervaren voorop. We gaan samen actief aan de slag. Onderweg leer je bewust te sturen op wat wél werkt in jouw organisatie en bij jullie verandering. En wat meteen waarde oplevert. We focussen ons met jou op de beeldvorming van het WAT van de verandering en het HOE in de uitvoering.

Het lawaai dat we samen maken ontstaat door stil te staan bij vragen als:

  • Durven we onderweg te vragen waarom doen we wat we doen?
  • Wat moeten we doen om de weerstand te oogsten in plaats van te willen overwinnen?
  • Hoe zorgen we dat het stof opwaait  in plaats van het onder het kleed te vegen?
  • Hoe creëren we als organisatie meteen zichtbare waarde in plaats van energie te verspillen?

 

ONZE WAARDEN + ONZE MISSIE = ONZE MINDSET